(Meryem Ana ) Sümela Manastırı

SÜMELA  MANASTIRI TARİHÇESİ 
Kilisenin MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu’da sıkça rastlanılan Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmıştır; hatta Trabzon’daMaşatlık mevkiinde benzeri bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Karadeniz Rumları arasında anlatılan bir efsaneye göre Atina’lı Barnabas ile Sophronios adlı iki keşiş aynı rüyayı görmüşler; rüyalarında, İsa’nın öğrencilerinden Aziz Luka’ın yaptığı üç Panagia ikonundan, Meryem’in bebek İsa’yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümela’nın yerini görmüşler. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon’a gelmiş, orada karşılaşıp gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmış ve ilk kilisenin temelini atmışlardır. Bununla birlikte manastırdaki fresklerde sıkça yer alıp, özel bir önem verilen Trabzon İmparatoru III. Aleksios’un (1349-1390) manastırın gerçek kurucusu olduğu sanılmaktadır.
Trabzon’un Maçka İlçesinin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sumela Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür.

Trabzon - Sumela Manastiri

Trabzon – Sumela Manastiri

Meryem Ana adına kurulan manastırın “Sumela” adını “siyah” anlamına gelen “melas” sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli Karadağlar’dan geldiği düşünülmekte ise de, Sumela kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir.
Ünlü tarihçi J.P.Fallmerayer’in de (1790-1861) yılında buraya geldiğinde dikkatini çektiği gibi renginin koyu, hata teşhis edilemeyecek derecede siyah oluşu bu adın esasının teşkil etmiş olması mümkündür. Gürcü resim sanatında, XII.yüzyılda sanat aleminde siyah Madonna ismi altında tanınan bir takım Meryem ikonlarının yapıldığı ve yayıldığı bilinir.
Sumela Manastırı’nın kuruluşu bilimsel verilere göre 13.yüzyıla kadar inmektedir. Kısacası Trabzon Sumela Manastırı, Trabzon Kommenoslar olarak bilinen ve 1204 tarihinde Trabzon’da kurulan Kommenos Prensliği’nden III.Alexios (1349-1390) zamanında manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştır.
Manastırın 1650’ye kadar dış kapısı üzerinde görülebilen 1360 tarihli, beş mısralık bir manzum kitabede III.Alesios, bu tesisin kurucusu (ktetor), “Doğu ve Batı (=Iberia)’nın hakimi imparator” olarak gösterilmişti. Alesios 1361 yılındaki bir güneş tutulmasını burada karşılamıştır. Bu prensin sikkelerinde güneş resmi bu olayla ilgili kabul edilmektedir. 1365 tarihli “vakfiyesi” ile de manastırın bütün idari şartlarını, arazisini, gelirlerini düzene koyduktan başka, Trabzon’a gelecek bir tehlikeyi, bir Türk akınını önlemek üzere, buradaki keşişlerin daima uyanık bulunmalarını da bildirir.
Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesini takiben Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim (1512-1520) manastıra iki şamdan hediye ettiği, ayrıca Trabzon fatihi II.Mehmet’in de manastırın haklarını tanıdığı ve birçok manastırda olduğu gibi Sumela’nın da haklarının fermanlarla korunduğu bilinmektedir.

Trabzon Sümale Manastırı

Trabzon Sümale Manastırı

SÜMELA  MANASTIRI  NEREDE
Trabzon’a ulaşım için havayolu en pratik çözüm ancak Karadeniz sahillerini doyaıya göreyim derseniz karayoluyla gelmek de ayrı bir keyif. Trabzon’a ulaştıktan sonra Trabzon merkezinden güneye doğru yaklaşık 26 km sonra Maçka’ya, Maçka’dan da 16 km doğuya devam ettiğinizde ise Sümela Manastırı’nın da içinde bulunduğu Altındere Milli Parkı’na ulaşıyorsunuz. Yolu asfalt. Özel aracınızı Trabzon ya da Maçka’da bırakarak minibüslerle de ulaşabilirsiniz. Manastırın seviyesine çıkan yol dik ve virajlı. Vadiden kalkan minibüslerle ulaşım daha kolay.Trabzon sahil yolunda ilerlerken maçka (sümela) tabelalarını takip edin maçkanın içine geldiğinizde soldan maçka tabelalarını izleyebilirsiniz. Müze kartı olanlara ücretsiz müze kartınız yoksa giriş 10 lira. aracı park ettikten sonra 300m yürümeniz gerekebilir.

Trabzon Sumela Manastırı Resimleri

Trabzon Sumela Manastırı Resimleri

SÜMELA MANASTIRA  NASIL  GİDİLİR
Trabzon’a ulaşım için havayolu en pratik çözüm ancak Karadeniz sahillerini doyaıya göreyim derseniz karayoluyla gelmek de ayrı bir keyif. Trabzon’a ulaştıktan sonra Trabzon merkezinden güneye doğru yaklaşık 26 km sonra Maçka’ya, Maçka’dan da 16 km doğuya devam ettiğinizde ise Sümela Manastırı’nın da içinde bulunduğu Altındere Milli Parkı’na ulaşıyorsunuz. Yolu asfalt. Özel aracınızı Trabzon ya da Maçka’da bırakarak minibüslerle de ulaşabilirsiniz. Manastırın seviyesine çıkan yol dik ve virajlı. Vadiden kalkan minibüslerle ulaşım daha kolay.Deniz seviyesinden: 1200 metre yüksekte ve vadinin dibinde akan suyun 300 metre kadar yükseğinde, dimdik denilebilecek kadar sarp bir yamacın ortalarında, oldukça geniş ve yüksek bir mağara, daha doğrusu bir kovuk, bu tesisin çekirdeğini oluşturuyor.Bu erişilmesi zor ve yorucu kovuk önündeki dar çıkıntı, zamanla burada büyüyen, genişleyen ve zenginleşen manastıra, zemin oluşturmuş.Manastırın girişi, çok sıkı emniyete alınmış ve 88 basamaklı, dar ve uzun bir merdivenle, son kısma erişilmesi mümkün kılınmıştır. Bu merdivenin yanında, yamaca yaslanmış büyük bir su kemerinin, tesise evvelce su getirdiği anlaşılmaktadır.

Sümala Manastırı

Sümala Manastırı

SÜMELA MANASTIRI  RESİMLERİ
Rum manastır ve kilise kompleksidir. Trabzon ve çevresinde, sayıları bir hayli çok olan, eski manastırların, en ünlüsüdür.Türkiye’yi yurtdışında tanıtan on turistik fotoğraf seçin” deseler, onlardan biri mutlaka Sümela Manastırı olur. bu tarih hazinesini size en iyi anlatacak ve Sümela Manastırı’ndaki gezinize en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Trabzon - Sumela Manastiri

ZİRVE